The BEST Advice 

บทเรียนที่เถ้าแก่ยุคใหม่ต้องผ่าน! 
สุดยอดคำแนะนำจาก คุณสรรเสริญ สมัยสุต 
ที่เคี่ยวกรำตัวเองผ่านประสบการณ์การทำธุรกิจมากมายในชีวิต
จนเชื่อมั่นในการลงมือทำมากกว่าคำพูด เชื่อมั่นในประสบการณ์ที่สอนตัวเอง หล่อหลอมตัวเองมา มากกว่าจะยึดมั่นใครคนใดคนหนึ่งเป็นไอดอล

คอร์สเรียน

Created with