ออกแบบชีวิตยังไง เมื่ออะไรก็ไม่มั่นคง?

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้ก่อตั้ง White Rabbit Management และ Fa Academy สถาบันเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาบุคคล ดร. วรภัทร์ผันตัวจากการเป็นวิศวกรให้องค์การ NASA มาเป็น Executive Coach โค้ชผู้อบรมแนะแนวทางให้ผู้บริหาร และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้บริหารระดับสูงจำนวนมาก

หากพูดแค่นี้เราอาจมองไม่เห็นภาพว่า Executive Coach คืออะไร ทำไมผู้บริหารต้องมีโค้ช โค้ชของผู้บริหารแตกต่างจากโค้ชของบุคคลทั่วไปอย่างไร แล้วเราจะเชื่อถือได้อย่างไรว่าการสอนของพวกเขาคือของจริง 

ดร. วรภัทร์จะมาร่วมไขข้อสงสัยทั้งหมด และพาเราเรียนรู้ไปกับการโค้ชอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคย รวมทั้งแนะแนวทางดีๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ก็สามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติเช่นในปัจจุบันได้ 
Drag to resize
Write your awesome label here.

Video ฟรีอื่น ๆ

Created with