Mini-Course

ริเน็น เคล็ดลับการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน

Drag to resize
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีธุรกิจ หรือ บริษัทที่ดำเนินกิจการยาวนานเกิน 200 ปี กว่า 3,937 แห่ง ซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลก โดยอันดับกิจการที่เก่าแก่ที่สุด 6 อันดับแรกของโลกมีอายุระหว่าง 1,200 - 1,500 ปี ซึ่งก็เป็นกิจการจากแดนอาทิตย์อุทัย ที่สำคัญคือ บริษัทเหล่านี้ยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน
Drag to resize
ความสำเร็จของบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ยั้งยืนยงมาได้นับร้อยนับพันปี ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอน แต่มันถูกหล่อหลอมด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่า "ริเน็น"

องค์ความรู้ที่สั่งสมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจฝ่าฟันวิกฤต รวมพลังกายพลังใจของพนักงานในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว และเพิ่มคุณค่าขององค์กรไปพร้อมกัน สุดท้ายก็จะนำไปสู่การดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรอย่างที่คาดไม่ถึง
Drag to resize

Course Lessons

ประวัติผู้สอน

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ​
(เกตุวดี MARUMURA)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอย่างยั่งยืน การตลาดสไตล์ญี่ปุ่น เจ้าของเพจ เกตุวดี Marumura ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน และนักเขียน Best Seller 
การศึกษา
 • ปริญญาโท-เอก : ด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี : ด้านเศรษฐศาสตร์

ผลงานหนังสือ

 • ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
 • อย่ายอมให้ใครเหยียบฝัน
 • รักที่สุด ณ จุดที่เป็น
 • สุโก้ย! Marketing-ทำไมใครๆก็ติดใจญี่ปุ่นะ
หมอนัท คลินิกกองทุน

Drag to resize
 • ผู้เขียนหนังสือ
  ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น (理念)

  ปรัชญาการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยืนหยัดฝ่าทุกมรสุมได้ยาวนานเวลามองไปที่บริษัทและร้านค้าในญี่ปุ่น ภาพที่เราเห็นคือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มีลูกค้าเนืองแน่น เพราะสินค้ามีคุณภาพสูงและบริการที่น่าประทับใจ แต่ที่หลายคนอาจไม่รู้ก็คือ ธุรกิจเหล่านั้นส่วนใหญ่มีอายุยืนยาวหลายสิบปี บางแห่งมีอายุยาวนานหลายร้อยปีด้วยซ้ำ คนญี่ปุ่นทำได้อย่างไร? ความลับซ่อนอยู่ในคำคำเดียว “ริเน็น”

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนคอร์สนี้?

 • เรียนรู้ปรัชญาการสร้างธุรกิจแบบ Rinen เพื่อวางรากฐานธุรกิจ 100 ปี
 • เรียนรู้วิธีการคัดเลือกพนักงาน หรือผู้ถือหุ้นที่มีแนวคิดตรงกับ Rinen ขององค์กร
 • กำหนด Mission, Vision, Value ขององค์กรให้สอดคล้องกับ Rinen
 • เรียนรู้การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และความสัมพันธ์อันดีภายในด้วย Rinen
 • ต่อยอดนำปรัชญา Rinen เพื่อไปปรับใช้กับองค์กรได้
 • สร้างพื้นฐานการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งอายุองค์กรและผลกำไร

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 •  เรียน Concept หลักของคอร์ส คัดมาจากหัวใจสำคัญของเนื้อหาแบบเต็ม 14 บท

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 •  เรียน Concept หลักของคอร์ส คัดมาจากหัวใจสำคัญของเนื้อหาแบบเต็ม 14 บท
Created with