พัฒนาทักษะที่สำคัญในวันนี้

ครบเครื่องทั้งคอร์สเรียนออนไลน์และคลาสเรียนแบบออฟไลน์
 สมัครสมาชิกและเลือกคอร์สเรียนที่ต้องการได้เลย

6 ทักษะแห่งอนาคต
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

Entrepreneurship

ทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่

Leader SHiFT

ทักษะการสื่อสารอย่างผู้นำ

Finance

ทักษะบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ

Marketing Technology

ทักษะการตลาดด้วยเทคโนโลยี

Future Skills

ทักษะการทำงานแห่งอนาคต

The 2nd Job

ทักษะการสร้างอาชีพที่ 2

ทุกคอร์สเรียนของ SHiFT ACADEMY

 ออกแบบโดยการพัฒนาร่วมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์จริง ได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงนั้น
และยังมีกองบรรณาธิการมืออาชีพ ช่วยพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวิชาออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด นำไปใช้งานได้จริง 

ผู้สอนของ SHiFT ACADEMY

ผู้สอนแต่ละคนมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถจริง

คอร์สเรียนออนไลน์

Created with