คำถามที่พบบ่อย

คอร์สเรียนออนไลน์

Q : ผู้สอนเป็นใคร

A : ผู้สอนเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่สอน หรือมีอาชีพในสายตรงกับวิชานั้นๆ ซึ่งทางทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกมาแล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพการสอนและเนื้อหาบทเรียน

Q : กรณีชำระเงินแล้วไม่สามารถเรียนได้ สามารถให้ข้อมูลคนอื่นเพื่อเรียนแทนได้ไหม 

A : ทางสถาบันไม่มีนโยบายให้โอนสิทธิ์การเรียน รวมทั้งห้ามขายคอร์สต่อ ห้ามแชร์บัญชีและรหัสผู้ใช้กับคนอื่น 

Q : กรณีชำระเงินแล้วไม่สามารถเรียนได้ สามารถขอเงินคืนได้ไหม

A : ทุกคอร์ส จะมีข้อมูลว่า สอนเนื้อหาอะไรบ้าง และมีทดลองเรียนบางบทเรียนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนตัดสินใจซื้อ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ facebook.com/shiftyourfuture.page ดังนั้น เมื่อท่านตัดสินใจซื้อแล้ว ทางสถาบันไม่มีนโยบายคืนเงินในทุกกรณี

Q : หากเรียนแล้วรู้สึกไม่ชื่นชอบในบทเรียนสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่

A : ทางสถาบันไม่มีนโยบายคืนเงินในทุกกรณี

Q : สามารถเข้ามาดูซ้ำได้หรือไม่ แต่ละคลิปจะปล่อยให้ดูได้นานเท่าไหร่

A : ในระยะเวลา 1 ปี สามารถเข้ามาเรียนซ้ำได้ตลอดเวลาไม่จำกัดจำนวนครั้ง

Q : กรณีที่ไม่สามารถ Sign in เข้าระบบได้ต้องทำอย่างไร หรือติดต่อใคร

A : สามารถติดต่อได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ inbox สอบถามได้ที่เพจเฟสบุ๊ก : SHiFT Your Future

Q : เมื่อจบคอร์สจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่

A : ผู้ที่เรียนจบบทเรียนทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตร (E-Certificates)

คำถามที่พบบ่อย

คอร์สออฟไลน์

Q : หากติดธุระไม่สามารถมาเรียนได้ สามารถเรียนชดเชยได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเรียนชดเชยได้ เนื่องจากคอร์สที่เปิดสอนมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเนื้อหาบทเรียนไว้ให้ตรงกับวันนั้นๆ แล้ว และเนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามที่ผู้สอนกำหนด

Q : ไม่มีพื้นฐานลงเรียนได้ไหม

A : ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดพื้นฐานของแต่ละหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาโดยอาจารย์ผู้สอน

Q : วัน เวลา ในการเข้าเรียน

A : สามารถเข้าเรียนได้ตามตารางที่กำหนดซึ่งทาง SHiFT จะแจ้งกับผู้ที่สมัครเรียน

Q : สถานที่อบรม มีที่จอดรถหรือไม่

A : มีที่จอดรถให้บริการในจำนวนจำกัด (ผู้เรียนต้องแจ้งความประสงค์ขอที่จอดรถล่วงหน้าตอนลงทะเบียน)
Created with